SPONSOREN

Elk jaar zijn wij weer dankbaar voor de inzet van onze sponsoren. Of het nu hulp is bij het opzetten van onze website, het leveren van goederen of een financiële bijdrage. Zonder sponsoren geen festival!

Ook uw bijdrage is welkom!

Stichting Anders heeft de culturele ANBI status. Deze status kun je alleen maar krijgen als je organisatie zich minstens 90% voor het algemeen nut, geen winstoogmerk heeft en een redelijke verhouding heeft tussen kosten en bestedingen.

Voor particulieren en bedrijven is het dus aantrekkelijk om een gift te doneren aan een organisatie met een ANBI-status, want voor hen geldt een extra giftenaftrek.

Heeft u vragen neem gerust contact op het bestuur: bestuur@stichtinganders.nu

 

Giften kunt u doen ten name van ‘ Stichting Anders’  met rekeningnummer: NL46RABO0120447231 ovv Sponsoring 1 Ander festival