Vrijmibo met…

By 1 mei 2015Ontdek

Deze week in onze vrijwilligersspecial een vrijmibo met…. Dorien van Heertum, vrijwilligerscoördinator van het 1 Ander Festival!

De werkgroep vrijwilligers, een eenmanswerkgroep met als coördinator Dorien van Heertum, werkt al sinds 2011 aan het continue verbeteren van de begeleiding van vrijwilligers.

Zo geeft van Heertum aan “het is juist een uitdaging als iemand specifiek wat wil leren om dan te voldoen aan dit leerdoel. Door een zo optimale samenwerking te creëren met goed luisteren naar de wensen van de vrijwilliger en daar waar mogelijk de vrijwilligers ook uit te dagen, haalt zowel het festival als de vrijwilliger vaak veel uit het vrijwilligerswerk”.

Dit geldt zowel voor vrijwilligers als voor stagiaires. Zo zijn er jaarlijks maximaal 15 maatschappelijke stagiaires die verschillende aantal uren stage lopen bij het festival, wordt er jaarlijks weer een plaats geboden aan een HBO en/of MBO stagiaire en wordt er een onderzoek uitgevoerd door een HBO afstudeerder.

Al met al probeert 1 Ander Festival er dus voor te zorgen dat je als vrijwilliger het maximale uit je vrijwilligerswerk haalt voor je toekomst en of carrière!

Wil jij ook je horizon verbreden en het festival ondersteunen? Meld je aan!