HORECA

Werkgroep horeca is de drijvende kracht achter de bar. Wat deze werkgroep verzorgd hoeven we waarschijnlijk niet uit te leggen. Wat wel goed om te weten is welke regels we hanteren achter de bar.

Daarnaast is het ook goed om te weten hoe de drankjes verzorgd worden.
Zo staan we natuurlijk al jaren voor duurzaamheid, maar zijn we dit een aantal jaren geleden ook daadwerkelijk gestart uit te dragen door middel van duurzame glazen. Deze zijn gerecycled en worden dan ook ieder jaar opnieuw ingezet en wordt er dus niets op de grond gegooid! Je zult het gehele festival geen glas op de grond vinden en dat komt omdat we werken met een borgsysteem.

We vragen je om minimaal een uur voor je shift aanwezig te zijn. In die tijd kun je jezelf melden, t-shirt aantrekken en richting je shift lopen. De vrijwilligersingang is aan het kapittelpad t.o.v. de leerlingeningang van het Elde.

Voor het bezetten van horecapunten dienen vrijwilligers aan de volgende eisen te voldoen:

  • Boven de 16 jaar voor bedienende vrijwilligers
  • Boven de 18 jaar voor schenkende vrijwilligers
  • Boven de 21 jaar voor leidinggevende vrijwilligers
  • IVA-certificaat voor bedienende en schenkende vrijwilliger
  • Sociale Hygiëne voor leidinggevende vrijwilligers

IVA-certficaat

De Instructie Verantwoord Alcohol is voor verenigingen en stichtingen gratis te regelen. Wij maken hiervoor gebruik van http://www.vrijwilligerswerkacademie.nl/. Hier kunnen vrijwilligers zich inschrijven en de instructie online volgen. Na afronding krijgen zij een certificaat. Deze kunnen zij opsturen naar de horecacoördinator.

Tijdens de bezetting achter de bar zijn 3 rollen te onderscheiden:

  • Uitgifte, doet de uitgifte van drank naar de klant
  • Schenken, zet de verschillende dranken klaar en vult de koelkasten
  • Barhoofd, aanspreekpunt en overziet de transacties

Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bij twijfel kan om een legitimatiebewijs worden gevraagd.

Zaterdag – 1 Ander Festival
Geen bandjes, maar ID controle aan de bar.

Zondag – 1 Ander Festival
Tijdens het 1 Ander Festival hebben alle 18+ bezoekers een bandje. Geen bandje is ID controle.

Daarnaast is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Na een eerste waarschuwing volgt bij een tweede overtreding verwijdering van het terrein.

Planning

Zaterdag 20 uur tot en met 1 uur

NaamTaak
Grote bar
Grote bar
Grote bar
Grote bar
Grote bar
Grote bar
Grote bar
Grote bar
Grote bar
Grote bar
Grote bar
Grote bar - Coördinator
Kleine bar
Kleine bar
Kleine bar
Kleine bar - Coördinator

Zondag 13 uur tot en met 19 uur

NaamTaak
Grote bar
Grote bar
Grote bar
Grote bar
Grote bar
Grote bar
Grote bar
Grote bar
Grote bar
Grote bar
Grote bar - Coördinator
Kleine bar
Kleine bar
Kleine bar
Kleine bar - Coördinator
Phoenix bar
Phoenix bar
Phoenix bar
Phoenix bar - Coördinator

Zondag 18 uur tot en met 24 uur

Er is bewust een uur overlap tussen de shifts. Hierdoor kan soepel gewisseld worden.

NaamTaak
Grote bar
Grote bar
Grote bar
Grote bar
Grote bar
Grote bar
Grote bar
Grote bar
Grote bar
Grote bar
Grote bar - Coördinator
Kleine bar
Kleine bar
Kleine bar
Kleine bar - Coördinator