Anbi / vrienden en partnerschap

 

Visie

De waarden tolerantie, duurzaamheid, vrijheid in Meierijstad betekenis geven door een multicultureel festival te organiseren om inwoners van Meierijstad kennis te laten maken met verschillen en te verbinden.

 

Doelstelling

Te zorgen voor de culturele en sociale ontplooiing van jongeren en hen in staat te stellen een eigen bijdrage te leveren aan de samenleving.

 

Hoe willen we dat bereiken

 • Een in de samenleving staand festival voor alle leeftijden met een breed aanbod. De ruggengraat is de muziek/theater programmering en daaromheen ideële organisaties, kunst en ruimte voor lokaal talent
 • De eigen identiteit van 1 Ander Onderwijs en het 1 Ander Festival op deze locatie bewaren en benutten;
 • Op lange termijn in het onderwijsaanbod aanwezig te blijven, bij voorkeur in het basis- en voortgezet onderwijs in Schijndel en Meierijstad;
 • De continuïteit van de stichting waarborgen. Dit betekent een gezonde financiële basis, zodat eventuele tegenvallers gefinancierd kunnen worden
 • De financiële zekerheid vergroten, door langdurige relaties aan te gaan met partners;
 • Dat iedereen in Schijndel het festival kent en ooit deelgenomen heeft;
 • Het festival te kunnen blijven organiseren met voldoende vrijwilligers. Voornamelijk door het creëren van goede voorwaarden en het tonen van waardering, teneinde een langdurige binding en opvolging van de groep vrijwilligers te bevorderen.

Doelgroepen

 • Geografisch: Schijndel, Meierijstad en omgeving
 • Leeftijd: 0 tot 100 jaar
 • Prioriteit:
  • Jeugd (6 t/m 18) basisschool en jongeren
  • Gezinnen (30-50): te bereiken via kinderactiviteiten/-plein (zondagmiddag)

Samenwerking

1 Ander Festival is het resultaat van hechte samenwerking met vele partners. Een deel van het festival wordt georganiseerd door andere partijen, zoals Phoenix Cultuur, gemeente Meierijstad, Energie Coöperatie Meierijstad, Fairtrade, Vincentius en wisselende partners. Ook het regionale bedrijfsleven en de lokale horeca nemen onderdelen voor hun rekening.

1 Ander Onderwijs is een samenwerking van Cultuurkade Meierijstad, Skopos en Stichting Anders

Verkrijgen inkomsten

Stichting Anders krijgt zijn inkomsten uit subsidies, sponsorgelden, giften en de consumptieverkoop tijdens het festival.

 

Beheer en besteding vermogen

Teneinde een gezonde financiële basis te creëren, en daarmee de continuïteit van het festival te waarborgen, zijn er voorzieningen getroffen om bij tegenvallers als bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.

 

Beloningsbeleid

Stichting Anders geeft geen beloningen voor het werk wat bestuur en vrijwilligers verzetten. Slechts aan het evenement gerelateerde onkosten worden vergoed.

 

Algemene gegevens

De stichting is actief in de primaire sector, kunst en cultuur algemeen in Nederland

Gedurende het jaar zijn er ca. 20 vrijwilligers die zich samen met het bestuur, meerdere keren per jaar inzetten voor de Stichting. Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter                         Betty van Zutphen

Penningmeester           Ton de Bruijn

Algemeen bestuurslid     Luc van Nieuwburg

Algemeen bestuurslid     Patrick Wolven

 

 

 

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten 2023

 

1 Ander Onderwijs 2023

Vrijdag 9 juni is het aangeklede festivalterrein ter beschikking gesteld aan de organisatie van 1 Ander Onderwijs voor de basisschoolkinderen van Schijndel. Onder de noemer ‘1 Ander Onderwijs’ vonden er op die dag een tiental interactieve workshops en activiteiten plaats voor ruim 750 leerlingen. “Vanuit verwondering nieuwsgierigheid en onderzoek werd de leerling zich bewust van ik de ander wereldculturen vrijheid duurzaamheid en tolerantie.”

 

1 Ander Festival 2023

Publiek en bezoekers  

De 28ste editie van het 1 Ander Festival vond plaats in het weekend van zaterdag 10 juni en zondag 11 juni. De indeling van het terrein was veranderd met o.a. een nieuw hoofdpodium en een DJ stage. Voor het eerst was op zaterdag het terrein al vanaf 15.00 uur open tot 01.00 uur. Op zondag was het terrein geopend van 13.00 tot 21.00 uur.

Dit jaar was de toegang tot 1 Ander Festival wederom zowel zaterdag als zondag gratis. Naar schatting hebben verspreid over het weekend rond de 7.000 bezoekers 1 Ander Festival bezocht. Bezoekers kwamen veelal uit Schijndel, maar ook steeds meer uit Meierijstad en omgeving. De echte liefhebbers komen ook uit andere delen van het land.

Ruim 120 vrijwilligers waren actief tijdens de festivalweek. Een team van bestuursleden en coördinatoren zetten zich het hele jaar belangeloos in om een mooi festival neer te zetten. Stichting Anders heeft een erkende culturele ANBI status. 

Programma  

Zaterdag begon het festival onder de noemer “Fiesta Latina’ om 15.00 uur Deze dag staat vooral in het teken van de latin muziek met o.a. door Phoenix Cultuur verzorgde salsa dansworkshop. Verder werd het internationale programma gevormd door vijf live bands en twee DJ’s,.

Zondag was er een totaal programma met live muziek uit alle windstreken, DJ’s, straattheater, dans en poetry. Allerlei workshops en een feelgood markt completeren het  aanbod. Op de zondag is er ook speciale aandacht voor kinderen met een eigen plein vol theater en andere verassingen. 

Phoenix Cultuurplein

Phoenix Cultuur presenteerde zich met verschillende creatieve workshops, dans- en balletvoorstellingen van leerlingen van diverse leeftijden. Gevolgd door optredens van een aantal bands van Pop&Co. 

Educatief programma voor jeugd (kinderplein) 

Voor de kinderen waren er de onmisbare aquabubbels in de vijver, workshops, straat- en poppentheater, de ‘Wereldspelen’ van Spelwijzers. In samenwerking met Theater de Blauwe Kei was er een voorstelling met een Silent Disco. 

Plein van de Toekomst

1 Ander Festival gelooft dat het anders kan en ze wil aan partijen die daar ideeën bij hebben een platform bieden. Vandaar dat de Energie Coöperatie Meierijstad, Fairtrade Meierijstad, ZwerfAfvalPakkers Meierijstad, Voedselbos Schijndel en de Vincentiusvereniging hun krachten hebben gebundeld voor een gezamenlijk ‘Plein van de Toekomst’. 

Overige partners  

Andere partners die op een of andere manier hun bijdrage leverden zijn: gemeente Meierijstad, Cultuurkade Meierijstad, Scouting Schijndel, De MooiSchijndel krant, Rabobank Hart van De Meierij, het Elde college voor maatschappelijke stages en de hulp van praktijkschoolleerlingen van het Elde college, en leerlingen van het ROC Tilburg. Op de Feelgood markt presenteerden ideële instellingen zich zoals Stichting LOOP, Stichting Africa at Heart, Stichting Kindia, Stichting Lotus Child education, Stichting Casa del Algeria, Stichting Dichterbij, Amnesty International, en Fairtrade Meierijstad.

Een impressie is te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=w7vG4wl9WME&t=4s

Financiële verantwoording

Adresgegevens

Email/internet

overigen

Stichting Anders

bestuur@stichtinganders.nu

NL46RABO 0120 4472 31

Zwaardvis 6

www.1anderfestival.nl

KVK: 41081953

5482 XV Schijndel

www.stichtinganders.nu

BTW/RSIN: 802149169

Heb je een vraag, opmerking of een idee, laat het weten

Contactgegevens