Anbi / vrienden en partnerschap

Beleidsplan

In 2017 heeft het bestuur haar strategie voor de komende vijf jaar vastgelegd.

De visie is: De waarden tolerantie, duurzaamheid, vrijheid in Schijndel en omgeving betekenis geven door een multicultureel festival te organiseren om inwoners van Schijndel/Meierijstad kennis te laten maken met verschillen en te verbinden.

Wat willen we bereiken

 • Levend Festival voor alle leeftijden blijven met een breed aanbod. De ruggengraat is de muziek/theater programmering en daarom heen ideële organisaties, kunst en ruimte voor lokaal talent;
 • Van 1 Ander Onderwijs en 1 Ander Festival de eigen identiteit op deze locatie bewaren en benutten;
 • Op lange termijn in het onderwijsaanbod aanwezig blijven, bij voorkeur in het basis- en voortgezet onderwijs in Schijndel en Meierijstad;
 • Continuïteit van de stichting waarborgen. Dit betekent een gezonde financiële basis, zodat bij slecht weer we aan alle verplichtingen voldaan kunnen worden. Dit houdt in dat een slecht-weer-reserve van € 50.000 nodig is;
 • Financiële zekerheid vergroten, door langdurige relaties aan te gaan met partners;
 • Dat iedereen in Schijndel het festival kent en ooit deelgenomen heeft;
 • Festivals kunnen organiseren, met voldoende vrijwilligers. De binding met vrijwilligers is daarbij belangrijk

 

Doelgroepen

 • Geografisch: Schijndel, Meierijstad en omgeving
 • Leeftijd: 0 tot 100 jaar
 • Prioriteit:
  • Jeugd (6 t/m 18) basisschool en jongeren
  • Gezinnen (30-50): te bereiken via kinderactiviteiten/-plein (zondagmiddag)
 • Kansrijk:
  • Ouderen: 65+: film, lunch en begin festival
  • 18+ weten we nog niet hoe goed te bereiken

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten 2019

1 Ander Onderwijs 2019

Vrijdag 14 juni is het aangeklede festivalterrein ter beschikking gesteld aan de organisatie van 1 Ander Onderwijs voor de basisschoolkinderen van Schijndel. Onder de noemer ‘1 Ander Onderwijs’ vonden er op die dag een tiental interactieve workshops en activiteiten plaats voor ruim 750 leerlingen. “Vanuit verwondering nieuwsgierigheid en onderzoek werd de leerling zich bewust van ik de ander wereldculturen vrijheid duurzaamheid en tolerantie.”

 

1 Ander Festival 2019

Publiek en bezoekers  

De 26ste editie van het 1 Ander Festival ging zaterdag 15 juni beloftevol van start. Naar schatting tweeduizend bezoekers kwamen naar de Latin-avond. “Meer dan in andere jaren”. Zondag 16 juni was een topdag met naar schatting tussen de zeven- en achtduizend bezoekers.

Dit jaar was de toegang tot 1 Ander Festival voor het eerst zowel zaterdag als zondag gratis. Bezoekers kwamen voornamelijk uit Schijndel maar steeds meer uit Meierijstad en omgeving. Ruim 120 vrijwilligers waren actief tijdens de festivalweek. Een team van bestuursleden en coördinatoren zetten zich het hele jaar belangeloos in om een mooi festival neer te zetten. Stichting Anders heeft een erkende culturele ANBI status.

 

Programma  

Zaterdag begon het festival om 20.00 uur met een door Phoenix Cultuur georganiseerde salsa workshop. Hierna swingende latin muziek van Accion con Clave en de Spaanse band La Sra Tomasa, zodat veel bezoekers genoten en bleven swingen. De avond was sfeervol en vraagt volgend jaar om een herhaling.

Zondag waren er beurtelings op twee podia optredens van lokale muzikanten als de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia, ‘Barn en Belle’ en ‘Broadway Brass’. Afgewisseld met muziek en theater uit verschillende delen van de wereld bleven veel mensen lang op de been.

 

Phoenix Cultuurplein

Phoenix Cultuur presenteerde zich met verschillende creatieve workshops, dans- en balletvoorstellingen van leerlingen van diverse leeftijden. Gevolgd door optredens van een aantal bands van Pop&Co en als muzikale afsluiting een ensemble onder leiding van Mark van Kessel.

 

Educatief programma voor jeugd (kinderplein) 

Voor de kinderen was er een groot ‘blote voetenpad’, de onmisbare aquabubbels in de vijver, circusworkshop, muziek- en poppentheater, de ‘Wereldspelen’ van Spelwijzers en kindertheater van DrumDrumDrum. Met medewerking van de provincie Noord Brabant konden bezoekers het in het kader van de energietransitie het spel No-escape room spelen. Een spel wat samenwerking vraagt want zonder samen te werken krijgen we een wereld zonder fossiele brandstoffen niet voor elkaar!

 

Projecten  

Een klein maar ook bijzonder plekje in het programma vullen een transgender en een ex-gedetineerde. Op uitnodiging van bibliotheek De Meierij vertelden zij onder een tentdoek openlijk over hun leven over de stigma’s die hen vaak treffen. Een openbaring voor sommige bezoekers die de openhartigheid zeer waardeerden. Het festival Fabriek Magnifique leverde een bijdrage met straattheater in de vorm van i-Puppets. Een spectaculaire voorstelling die zich afspeelt tussen en boven het publiek. “Grote ogen die wereld met een open blik bekijken.” Op deze wijze willen beide culturele festivals hun verbondenheid in Meierijstad onderstrepen.

 

In samenwerking met Vluchtelingenwerk Schijndel en Tapijt van Vrede is van deksels doppen cd’s enz. een tapijt gelegd in dialoog tussen bezoekers en vluchtelingen.

In het kader van ’75 jaar herdenken en bevrijden in Meierijstad’ heeft Carin Simons samen met bezoekers bloemen gemaakt van afvalmateriaal voor het project ‘FlowerPower op de Vlagheide’.

 

 

Overige partners  

Andere partners die op een of andere manier hun bijdrage leverden zijn: gemeente Meierijstad, Cultuurkade Meierijstad, Scouting Schijndel, De MooiSchijndel krant, Rabobank Hart van De Meierij, het Elde college voor maatschappelijke stages en de hulp van praktijkschoolleerlingen en Paaspop en het ROC Tilburg.

Op de Feelgood markt presenteerden ideële instellingen zich zoals Stichting LOOP, Stichting Africa at Heart, Stichting Kindia, Stichting Lotus Child education, Stichting Casa del Algeria, Stichting Dichterbij, Amnesty International, Fairtrade Meierijstad.

 

Een impressie is te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=XlDtMH7hz9E

Algemene gegevens

Naam Stichting Anders
RSIN 802149169
KvK Nummer 41081953
Internetadres

www.stichtinganders.nu

www.1anderfestival.nl

Postadres

Zwaardvis 6 5482 XV Schijndel

E-mail info@stichtinganders.nu
IBAN NL46RABO0.120.447.231

De stichting is actief in de primaire sector, kunst en cultuur algemeen in Nederland

Gedurende het jaar zijn er ca. 20 vrijwilligers die zich samen met het bestuur, meerdere keren per jaar inzetten voor de Stichting. Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter                        Betty van Zutphen

Algemeen bestuurslid     Luc van Nieuwburg

Algemeen bestuurslid    Patrick Wolven

Stichting Anders heeft als doel het bevorderen van multiculturele en sociale ontplooiing van inwoners van Schijndel/Meierijstad teneinde hen mede in staat testellen een eigen bijdrage te leveren aan de samenleving, en voorts al hetgeen met en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.  (vanuit de statuten)

Stichting Anders organiseert jaarlijks in het 2de weekend van juni in het Kloosterpark in Schijndel een multicultureel festival voor jong en oud. Op vrijdag een educatief programma voor basisschoolleerlingen. Op zaterdag een muziekprogramma met wereldmuziek. Op zondagmiddag en avond een multicultureel muziek- en theaterprogramma.

Stichting Anders krijgt zijn inkomsten uit subsidies, sponsorgelden, giften en de consumptieverkoop tijdens het festival.

Stichting Anders heeft geen beloningsbeleid.  Zij geeft geen enkele beloning voor het werk wat bestuur en vrijwilligers verzetten.

De stichting uit zich in lokale en regionale bladen en

Op internet:

Social media:

 

Doelstelling Stichting Anders

De stichting[1] heeft bij de oprichting het volgende doel vastgesteld:

 1. de bevordering van (multi-) culturele en sociale ontplooiing van jongeren, teneinde hen mede in staat te stellen een eigen bijdrage te leveren aan de samenleving, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het stimuleren en ondersteunen van jongeren tot het organiseren van (multi-) culturele activiteiten in de meest ruime zin van het woord.

 

Missie: Stichting Anders streeft naar mondiale bewustwording op lokaal en regionaal niveau

 

Onze kernwaarden: tolerantie, duurzaamheid, vrijheid (en democratie vinden we een vanzelfsprekendheid)

In 2012 zijn deze waarden door het bestuur opnieuw vastgesteld.

We dragen dit uit in onze activiteiten zoals:

 • Organiseren van 1 Ander Festival
 • Organiseren van 1 Ander in de Klas
 • Bieden maatschappelijke stages
 • Bieden van plaatsen voor taakstraffen van bureau Halt

 

[1] Uit de oprichtingsakte 8-3-1993

Financiële verantwoording 2020

In 2020 is er geen 1 Ander Festival geweest. 

ONTVANGSTEN  
subsidie gemeente  €         14.129
sponsoring  €          3.750
rente  €                 4
1 ander festival  €                 0
vrienden van 1 ander festival  €             575
giften  €          1.012
diversen  €          2.902
totaal ontvangsten  €         22.372
   
UITGAVEN  
algemeen bestuur  €             255
algemene organisatiekosten  €          1.151
vrijwilligers  €             142
1 ander festival  €             540
pr en communicatie  €             165
diversen en onvoorzien  €                  –
totaal uitgaven  €          2.253
   
Het verschil van ontvangsten en uitgaven wordt toegevoegd aan de slecht-weer-reserve

Heb je een vraag, opmerking of een idee, laat het weten

Contactgegevens