Wie zijn wij?

foto bemenste 1 Ander Kraam

Onze doelen

Statutair heeft Stichting Anders het doel: “de bevordering van (multi-) culturele en sociale ontplooiing van jongeren, teneinde hen mede in staat te stellen een eigen bijdrage te leveren aan de samenleving, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

In praktijk geven we dit vorm door activiteiten te ontplooien die onze waarden: vrijheid, tolerantie en duurzaamheid uitdragen. Deze waarden zijn na al deze jaren nog steeds actueel.

 

Onze Missie

Wij streven naar een mondiale bewustwording op lokaal en regionaal niveau.

Onze waarden zijn :

  • Tolerantie
  • Duurzaamheid
  • Vrijheid

 

Draag jouw steentje bij

Word vrijwilligerDoneer