Onze projecten

foto veld met overkapping

1 Ander festival

Het 1 Ander Festival is het leukste, gezelligste en leerzaamste festival van Schijndel en omstreken!

Youtube   Facebook

Twitter      Website

foto kijkende kinderen

1 Ander Onderwijs

1 Ander Onderwijs is de samenvoeging van de activiteiten van 1 Ander in de klas en Platform Tolerantie uit de gemeente Schijndel in een eigentijds jasje.

Voorgeschiedenis
Stichting Anders organiseert vanaf 2000 een educatief programma voorafgaand aan het 1 Ander festival: 1 Ander in de klas. Tot 2017 kwamen op de vrijdag voor het festival alle Schijndelse leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 naar het festival terrein. Daar werden zij getrakteerd op enkele optredens van artiesten die in dat weekend ook op het festival speelden. Dit werd gefinancierd door SKOPOS en Stichting Anders faciliteerde.

Platform Tolerantie was een overleg waarvoor de gemeente Schijndel initiatiefnemer was. Burgemeester of wethouder welzijn waren voorzitter. De gemeente was vertegenwoordigd met welzijnswerk, jongerenwerk en vluchtelingenwerk. Andere participanten waren: pastoraal werk, politie, basis- en voortgezet onderwijs, jongerenwerk en Stichting Anders. Een van de initiatieven van het Platform Tolerantie was een onderwijsprogramma voor de groepen 6, 7 en 8. Elk jaar werd er een activiteit vanuit het Platform georganiseerd én vergoed, waarin tolerantie en respect voor elkaar centraal stonden. Voorbeelden uit die periode zijn: Geweldig Expres, Vredesfabriek en bezoek aan Kamp Vught.

In 2017 hebben Stichting Anders en Platform Tolerantie Onderwijs de handen ineen geslagen en gekeken of ze samen een betekenisvol programma rond de thema’s tolerantie en respect konden creëren. Daarvoor waren twee redenen:

  • de gemeentelijke fusie en daarmee het einde van het Platform Tolerantie
  • het feit dat 1 Ander festival haar educatief voorprogramma wilde herzien omdat er vanuit onderwijs de vraag naar vernieuwing kwam.

De activiteiten van Platform Tolerantie hebben we samengevoegd met die van 1 Ander in de Klas om tot een kwalitatief sterker geheel te komen met minder versnippering voor het basisonderwijs. Dit nieuwe programma noemen we 1 Ander Onderwijs en draait sindsdien zeer succesvol.

 

Doelstelling 1 Ander Onderwijs

Vanuit verwondering, nieuwsgierigheid en onderzoek wordt de leerling zich bewust van zichzelf, de ander, wereldculturen, vrijheid, duurzaamheid en tolerantie.

Op het festivalterrein komen in twee rondes de groepen 7 en 5 van alle Schijndelse basisscholen. Uitbreiding naar de andere basisscholen van Meierijstad is nog niet aan de orde.

De helft van de groepen krijgt eerst een megaworkshop in de tent waarin ze zichzelf ook presenteren. De andere helft volgt kleinere workshops op het terrein. Na 1 uur wordt er gewisseld. Voorafgaand aan de megaworkshop worden de scholen/groepen uitgenodigd hun op school voorbereidde presentatie te geven. De (mega)workshops passen in de doelstelling en waarden van 1 Ander Onderwijs.

Samenwerking

1 Ander Onderwijs is een samenwerking van Cultuurkade Meierijstad, Stichting Anders en de combinatiefunctionaris cultuur. Zij worden daarin ondersteund door een werkgroep waarin basisonderwijs en jongerenwerk vertegenwoordigd zijn.

1 Ander Festival is het resultaat van hechte samenwerking met vele partners. Een deel van het festival wordt georganiseerd door andere partijen, zoals Phoenix Cultuur, Cultuurkade, bibliotheek Meierijstad, gemeente Meierijstad, Fairtrade Meierijstad, Energie Coöperatie Meierijstad en wisselende partners . Ook het regionale bedrijfsleven en de lokale horeca nemen onderdelen voor hun rekening.

Draag jouw steentje bij

Word vrijwilligerDoneer